Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: chladné

Dostupná slova: Mléčná dráha (1), Měsíc (4), Nil (1), Slunce (4), Země (5), aithér (3), aión (1), apeiron (1), apeiros (4), barvy (2), blesk (1), chréma - věc (2), dech (1), diference (4), duše (1), gnómé (1), hustý (5), hvězdy (3), jasný (3), jemný (2), krev (1), kroupy (2), kámen (2), kůra (1), lehké (1), lidé (1), mozek (1), moře (1), mraky (4), mícha (1), nebesa - úranoi (1), nejmenší (1), nemoc (2), nyní (1), námaha (1), nús (2), obraty (1), odlučování, vydělování (3), oheň (1), ohnivý (1), ostatní protiklady (1), otáčení (2), podíl (1), pohromadě (2), pohyb (1), rostliny (1), rozlučovat (1), sféra (1), směšovat (1), sperma (1), starý (1), stlačený (1), střed (1), suché (8), svatba (1), světlo (1), temné (4), teplé (17), tma (1), tuhnout (1), tuhý (2), tíže (2), uranos (1), vlhké (10), vnímat (1), voda (3), vydělovat (3), vzduch (7), vznik (1), vítr (1), zatmění (1), země (1), zvuk (1), zvířata (1), zředěný (1), řeka (1), řídký (3), živočichové (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.