Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: diference

Dostupná slova: Diké (2), Efesos (1), Erós (1), Homér (1), Iónie (3), Mílétos (2), Míléťané (2), Měsíc (1), Pýthagorás (1), Slunce (2), Zeus (2), adikia (1), aidion - trvalé (1), aión (1), apeiron (6), apeiros (4), arché (1), astronom (1), barvy (1), bohové (1), bůh (2), cesta (1), chladné (4), dech (1), dobré (1), doby (1), duál (2), duše (2), filia (2), fysikos (2), fysis (4), geometrie (1), harmonie (6), jedno (7), kosmos (3), levé (1), lidé (4), logos (3), luk (4), lyra (2), lékař (1), meteorologie (2), moudrost (1), muž (1), nasycení (1), nebesa - úranoi (1), nechápaví - axynetoi (1), nedostatek (1), noc (2), nutnost (1), námaha (1), obdélník (1), odlučování, vydělování (2), oheň (1), ostatní protiklady (1), peras (1), pohyb (3), pravé (1), proměna (2), přímý (1), slyšet (1), smrt (4), spis (2), spor - eris (3), spánek (3), suché (3), světlo (1), teplé (4), tma (1), uranos (1), vlhké (3), vnímat (1), vzduch (1), vznik (3), vždy (2), zvuk (1), zánik - fthora (2), zápas (2), čas - chronos (1), čich (1), čtverec (1), řeka (1), špatné (1), žena (1), život (4), žít (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.