Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Klíčové slovo: nebesa - úranoi
Plurál, singulár viz Nebe - Úranos. Plurál úranoi má význam astronomický i náboženský, v peripatetickém kontrextu znamená "světy", protože i singulár úranos je u aristoteliků blízký významu slova "kosmos". To znesnadňuje porozumění peripatetickým referátům o předsokraticích.
Výběr klíčových slov
Vybrané slovo: nebesa - úranoi

Dostupná slova: Diké (1), Mléčná dráha (1), Měsíc (1), Nil (1), Slunce (2), Země (1), adikia (1), aidion - trvalé (1), aithér (1), apeiron (2), apeiros (2), blesk (1), chladné (1), diference (1), fysis (2), hustý (1), hvězdy (1), jasný (1), kosmoi (1), kosmos (1), kámen (2), lehké (1), moře (1), mraky (1), nejmenší (1), nutnost (1), nús (1), obraty (1), oheň (1), ohnivý (1), otáčení (1), periechein (1), pohromadě (1), pohyb (1), střed (1), temné (1), teplé (1), tuhý (1), tíže (1), vlhké (1), voda (1), vzduch (1), vznik (1), vítr (1), zatmění (1), zánik - fthora (1), čas - chronos (2), řeka (1), řídký (1), živočichové (1)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.