Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Klíčová slova
Pro prohlížení obsahu podle klíčových slov začněte výběrem klíčového slova v menu napravo. V některých případech lze výsledky hledání dále omezit výběrem dalšího klíčového slova ze seznamu. Pro odebrání klíčového slova z aktuálně nastaveného filtru klikněte na slovo, které chcete odebrat v nadpisu, anebo v tabulce výběru slov ve sloupci napravo. Odebráním všech klíčových slov s dostanete zpět na tuto úvodní stránku.
Výběr klíčových slov
Dostupná slova: (2), Abdéry (6), Afrodíté (1), Akragás (1), Apollón (8), Apollónia (1), Arktúros (4), Artemis (1), Arés (3), Athéna (2), Athény (22), Babylon (1), Chaos (4), Chios (4), Chtonié (5), Delfy (4), Diké (14), Dionysos (5), Délos (2), Démétér (4), Efesané (3), Efesos (6), Egypt (8), Egypt (2), Elea (5), Erínye (2), Erós (4), Foiničané (3), Foiníkie (7), Galaxie (2), Hermés (1), Hestie (2), Homér (10), Hádés (11), Héra (1), Héraklés (1), Hésiodos (3), Itálie (28), Iónie (16), Kronos (6), Krotón (6), Kréta (5), Kréta (2), Medvědice (6), Metapontion (2), Mléčná dráha (3), Métis (1), Mílétos (9), Míléťané (3), Músy (2), Měsíc (47), Nil (4), Okeanos (12), Olympie (3), Orfeus (5), Persefoné (1), Persie (2), Plejády (4), Poseidón (1), Posvátná řeč (2), Poznej sebe sama (7), Priéné (1), Pýthagorás (12), Rhea (1), Rhégion (5), Roma (1), Sibylla (2), Sicílie (9), Slunce (84), Sparta (5), Styx (2), Syrakúsy (4), Tarentos (5), Tenedos (4), Teós (3), Thrákie (1), Thrákové (1), Títáni (6), Země (54), Zeus (32), adikia (7), aidion - trvalé (3), aisthésis (1), aithér (24), aión (6), akinétos (1), alegorie (7), améchania (1), apeiron (18), apeiros (41), arché (2), areté (2), arithmos (8), aritmetika (1), askésis (3), astronom (13), atomista (10), atomy (9), autorství (13), barvy (9), bezbožnost (3), blesk (16), blána (1), blýskavice (1), bohatství (2), bohové (45), bolest (3), božský (8), božství (4), bůh (25), cesta (9), chladné (23), chréma - věc (8), chtít (1), chuť (3), daimón (8), dech (8), demokracie (2), den (1), diference (36), divadlo (2), dobré (2), doby (4), domnívat (6), dospělý (2), doxograf (3), drak (1), duha (2), duha - iris (2), dutina (2), duál (3), duše (81), déšť (4), dítě (24), dým (3), děloha (5), ekliptika (8), enthusiasmos (1), epik (2), eudaimonia (2), fallos (2), falsum (1), falsum (14), filia (6), fronein (7), fysikos (11), fysis (30), fáze (1), geograf (2), geometrie (17), gnomon (5), gnómé (4), goné, gonimon (2), harmonie (11), historik (9), hlava (2), hledat (2), hluboký (2), hluchý (2), hmat (2), hodiny (5), hory (2), hořký (1), hrob (2), hrom (1), hudba (9), hustý (17), hvězdy (33), hédoné (1), idea (1), jasný (3), jazyk (2), jeden (6), jedno (22), jemný (3), jeskyně (3), jevit se, fainesthai (3), jevy - fainomena (1), jsoucí (1), kairos (1), klepsydra (2), klid (2), komety (4), komik (1), kontrakce, plst (1), kosmoi (4), kosmos (53), kost (4), koule (1), krev (7), kroupy (3), kruh (6), krásné (12), kybernan (1), kámen (16), křesťan (22), kůra (2), lehké (2), lev (2), levé (1), lež (7), lidský (5), lidé (65), logos (34), luk (6), lyra (5), lyrik (4), lékař (18), léto (1), magnet (2), majetek (4), malost (1), mapa (4), maso (3), matematik (10), meteorit (6), meteorologie (3), meteorologie (1), mimésis (1), mixis (2), mnohoučenost (4), mnozí (10), množství (3), modlit (2), moudrost (15), mozek (11), moře (16), mraky (17), mrtvý (3), mudrc (12), muž (6), muž boží (16), mydros (4), myslet (1), mysteria (19), mytická postava (3), mytograf (8), málo (1), mícha (3), míra (5), naděje (7), naklonění (1), nasycení (7), nebe - úranos (11), nebesa - úranoi (5), nechápaví - axynetoi (5), nedostatek (6), nejlepší (5), nejmenší (3), nemoc (9), nesmrtelné (11), nesmísený (6), nezjevný (5), nic (1), noc (11), novoluní (1), noésis (1), nutnost (8), nyní (4), náhoda (1), námaha (1), nús (52), obdélník (1), obklopovat (2), obraty (11), obrazy - eidola (5), oběť (6), obřad (1), odlučování, vydělování (5), oheň (58), ohnivý (3), oko (3), oltář (1), orfik (4), osel (1), ostatní protiklady (3), osud (16), otroci (1), otáčení (9), ovaha - éthos (1), očišťování (4), paideia (2), paideia (1), peníze (3), peníze (2), peras (1), periechein (7), perioda - oběh (3), peripatetik (8), perspektiva (1), pitva (2), planety (6), platonik (18), ploché (7), plod (2), plášť (4), pneuma (13), podoby (2), podíl (6), pohromadě (7), pohyb (45), politika (26), poskvrna (2), potrava (3), poznávat (24), počátek (9), prase (3), pravda (5), pravé (1), proměna (14), proud (2), prozřetelnost (1), prázdno (4), puberta (4), pupek (3), píseň (5), píšťala (4), pól (1), pýthagorejec (29), předpověď (5), přesvědčovat (1), příjemnost (1), přímý (3), příčina (3), reinkarnace (5), rodiče (1), rok (4), rostliny (8), rovnodennost (8), rozlučovat (9), ruce (1), ryby (4), rychlost (1), rétor (2), rétorika (2), sedm (8), sen (4), sever (4), sféra (6), skeptik (1), skrývat (2), slaný (2), slunovrat (7), slučovat (2), slyšet (20), smrt (25), smrtelný (3), smysly (3), smích (1), směs (1), směšovat (3), sníh (6), sochy (9), sofista (15), souhvězdí (4), soupeření (6), sperma (24), spis (33), společné (8), spor - eris (6), spánek (12), spánek (3), srdce (2), starý (4), stejnorodé (13), stlačený (1), stoik (4), strom (3), stráž (1), střed (4), střední prvek (3), suché (12), svatba (4), svoboda (1), světlo (6), symetrie (4), séma (4), síla (1), sófronein (3), tanec (2), taxis - řád (2), techné (1), telos (2), temné (4), teorie (5), teplé (23), theogonie (3), theologie (3), tma (2), touha (3), tragik (2), tragédie (1), trochos - kolo (1), trofé (2), trojúhelník (3), tuhnout (2), tuhý (2), tíže (5), tělo (9), uranos (6), učení (10), vegetariáni (1), vejce (2), velikost (1), velký rok (3), verše (metrum) (21), vesmír (2), vidět (3), vlhké (36), vládce (1), vnímat (13), voda (41), vydělovat (9), vymezené (4), vysušení (4), vzduch (58), vznik (45), vznikat (1), vzněcovat (2), víno (2), vír (7), víra (6), vítr (9), výpary (10), většina (3), věštění (19), všechno (2), vši (2), vždy (20), zanikat (1), zanikat - apolysthai (3), zapomnění (3), zatmění (14), zdraví (2), země (26), zemětřesení (8), zima (1), zkoumání (9), zlato (5), zpupnost (2), zrak (5), zvuk (9), zvířata (9), zvíře (1), zákon (14), zánik - fthora (5), zápas (9), zázraky (2), záře (8), zředěný (6), úhel (4), úžas (2), čas - chronos (12), čich (7), člověk (9), čtverec (3), řeka (11), řídký (3), špatné (1), šílení (4), žena (10), život (27), živočichové (13), živý (6), žluč (2), žáci (2), žít (3)
Kliknutím na zvolené klíčové slovo jej odejmete ze seznamu, přidat další slovo do filtru můžete kliknutím na některé ze zbývajících klíčových slov níže.