Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
Rychlé hledání - Klíčová slova
Vypsat: Presokratiky | Autory zachování | Klíčová slova

(2), Abdéry (6), Afrodíté (1), Akragás (1), Apollón (8), Apollónia (1), Arktúros (4), Artemis (1), Arés (3), Athéna (2), Athény (22), Babylon (1), Chaos (4), Chios (4), Chtonié (5), Delfy (4), Diké (14), Dionysos (5), Délos (2), Démétér (4), Efesané (3), Efesos (6), Egypt (8), Egypt (2), Elea (5), Erínye (2), Erós (4), Foiničané (3), Foiníkie (7), Galaxie (2), Hermés (1), Hestie (2), Homér (10), Hádés (11), Héra (1), Héraklés (1), Hésiodos (3), Itálie (28), Iónie (16), Kronos (6), Krotón (6), Kréta (5), Kréta (2), Medvědice (6), Metapontion (2), Mléčná dráha (3), Métis (1), Mílétos (9), Míléťané (3), Músy (2), Měsíc (47), Nil (4), Okeanos (12), Olympie (3), Orfeus (5), Persefoné (1), Persie (2), Plejády (4), Poseidón (1), Posvátná řeč (2), Poznej sebe sama (7), Priéné (1), Pýthagorás (12), Rhea (1), Rhégion (5), Roma (1), Sibylla (2), Sicílie (9), Slunce (84), Sparta (5), Styx (2), Syrakúsy (4), Tarentos (5), Tenedos (4), Teós (3), Thrákie (1), Thrákové (1), Títáni (6), Země (54), Zeus (32), adikia (7), aidion - trvalé (3), aisthésis (1), aithér (24), aión (6), akinétos (1), alegorie (7), améchania (1), apeiron (18), apeiros (41), arché (2), areté (2), arithmos (8), aritmetika (1), askésis (3), astronom (13), atomista (10), atomy (9), autorství (13), barvy (9), bezbožnost (3), blesk (16), blána (1), blýskavice (1), bohatství (2), bohové (45), bolest (3), božský (8), božství (4), bůh (25), cesta (9), chladné (23), chréma - věc (8), chtít (1), chuť (3), daimón (8), dech (8), demokracie (2), den (1), diference (36), divadlo (2), dobré (2), doby (4), domnívat (6), dospělý (2), doxograf (3), drak (1), duha (2), duha - iris (2), dutina (2), duál (3), duše (81), déšť (4), dítě (24), dým (3), děloha (5), ekliptika (8), enthusiasmos (1), epik (2), eudaimonia (2), fallos (2), falsum (1), falsum (14), filia (6), fronein (7), fysikos (11), fysis (30), fáze (1), geograf (2), geometrie (17), gnomon (5), gnómé (4), goné, gonimon (2), harmonie (11), historik (9), hlava (2), hledat (2), hluboký (2), hluchý (2), hmat (2), hodiny (5), hory (2), hořký (1), hrob (2), hrom (1), hudba (9), hustý (17), hvězdy (33), hédoné (1), idea (1), jasný (3), jazyk (2), jeden (6), jedno (22), jemný (3), jeskyně (3), jevit se, fainesthai (3), jevy - fainomena (1), jsoucí (1), kairos (1), klepsydra (2), klid (2), komety (4), komik (1), kontrakce, plst (1), kosmoi (4), kosmos (53), kost (4), koule (1), krev (7), kroupy (3), kruh (6), krásné (12), kybernan (1), kámen (16), křesťan (22), kůra (2), lehké (2), lev (2), levé (1), lež (7), lidský (5), lidé (65), logos (34), luk (6), lyra (5), lyrik (4), lékař (18), léto (1), magnet (2), majetek (4), malost (1), mapa (4), maso (3), matematik (10), meteorit (6), meteorologie (3), meteorologie (1), mimésis (1), mixis (2), mnohoučenost (4), mnozí (10), množství (3), modlit (2), moudrost (15), mozek (11), moře (16), mraky (17), mrtvý (3), mudrc (12), muž (6), muž boží (16), mydros (4), myslet (1), mysteria (19), mytická postava (3), mytograf (8), málo (1), mícha (3), míra (5), naděje (7), naklonění (1), nasycení (7), nebe - úranos (11), nebesa - úranoi (5), nechápaví - axynetoi (5), nedostatek (6), nejlepší (5), nejmenší (3), nemoc (9), nesmrtelné (11), nesmísený (6), nezjevný (5), nic (1), noc (11), novoluní (1), noésis (1), nutnost (8), nyní (4), náhoda (1), námaha (1), nús (52), obdélník (1), obklopovat (2), obraty (11), obrazy - eidola (5), oběť (6), obřad (1), odlučování, vydělování (5), oheň (58), ohnivý (3), oko (3), oltář (1), orfik (4), osel (1), ostatní protiklady (3), osud (16), otroci (1), otáčení (9), ovaha - éthos (1), očišťování (4), paideia (2), paideia (1), peníze (3), peníze (2), peras (1), periechein (7), perioda - oběh (3), peripatetik (8), perspektiva (1), pitva (2), planety (6), platonik (18), ploché (7), plod (2), plášť (4), pneuma (13), podoby (2), podíl (6), pohromadě (7), pohyb (45), politika (26), poskvrna (2), potrava (3), poznávat (24), počátek (9), prase (3), pravda (5), pravé (1), proměna (14), proud (2), prozřetelnost (1), prázdno (4), puberta (4), pupek (3), píseň (5), píšťala (4), pól (1), pýthagorejec (29), předpověď (5), přesvědčovat (1), příjemnost (1), přímý (3), příčina (3), reinkarnace (5), rodiče (1), rok (4), rostliny (8), rovnodennost (8), rozlučovat (9), ruce (1), ryby (4), rychlost (1), rétor (2), rétorika (2), sedm (8), sen (4), sever (4), sféra (6), skeptik (1), skrývat (2), slaný (2), slunovrat (7), slučovat (2), slyšet (20), smrt (25), smrtelný (3), smysly (3), smích (1), směs (1), směšovat (3), sníh (6), sochy (9), sofista (15), souhvězdí (4), soupeření (6), sperma (24), spis (33), společné (8), spor - eris (6), spánek (12), spánek (3), srdce (2), starý (4), stejnorodé (13), stlačený (1), stoik (4), strom (3), stráž (1), střed (4), střední prvek (3), suché (12), svatba (4), svoboda (1), světlo (6), symetrie (4), séma (4), síla (1), sófronein (3), tanec (2), taxis - řád (2), techné (1), telos (2), temné (4), teorie (5), teplé (23), theogonie (3), theologie (3), tma (2), touha (3), tragik (2), tragédie (1), trochos - kolo (1), trofé (2), trojúhelník (3), tuhnout (2), tuhý (2), tíže (5), tělo (9), uranos (6), učení (10), vegetariáni (1), vejce (2), velikost (1), velký rok (3), verše (metrum) (21), vesmír (2), vidět (3), vlhké (36), vládce (1), vnímat (13), voda (41), vydělovat (9), vymezené (4), vysušení (4), vzduch (58), vznik (45), vznikat (1), vzněcovat (2), víno (2), vír (7), víra (6), vítr (9), výpary (10), většina (3), věštění (19), všechno (2), vši (2), vždy (20), zanikat (1), zanikat - apolysthai (3), zapomnění (3), zatmění (14), zdraví (2), země (26), zemětřesení (8), zima (1), zkoumání (9), zlato (5), zpupnost (2), zrak (5), zvuk (9), zvířata (9), zvíře (1), zákon (14), zánik - fthora (5), zápas (9), zázraky (2), záře (8), zředěný (6), úhel (4), úžas (2), čas - chronos (12), čich (7), člověk (9), čtverec (3), řeka (11), řídký (3), špatné (1), šílení (4), žena (10), život (27), živočichové (13), živý (6), žluč (2), žáci (2), žít (3)